ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ĐỨC


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Đức

Elsenstraße 3; 12435 Berlin-Treptow
Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-53630108
- Thị thực: +49-30-53630102
Fax: +49-30-53630200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de


Cán bộ ngoại giao:

HỌ VÀ TÊN                                                                     CHỨC VỤ
Đoàn Xuân Hưng                                                            Đại sứ
 
Bộ phận chính trị​
Nguyễn Việt Cường                                                       Tham tán
Lê Thị Thu                                                                     Tham tán
Bùi Hà Nam                                                               Tham tán
Chu Thu Hằng                                                               Bí thư thứ Nhất
Hoàng Trang Hải                                                       Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 
Bộ phận lãnh sự
Chu Tuấn Đức                                                               Tham tán
Nguyễn Như Lân                                                       Tham tán
Đinh Anh Tuấn                                                               Bí thư thứ Nhất
Lê Đức Trung                                                               Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Thị Ngọc Anh                                               Bí thư thứ Ba
Email: konsular@vietnambotschaft.org

Bộ phận bảo hộ công dân:                                         +49-1625391500
 
Bộ phận công tác cộng đồng
Nguyễn Bích Thảo                                                       Bí thư thứ Nhất
 
Quân vụ
Trịnh Quốc Việt                                                        Tùy viên quốc phòng
Hà Mạnh Hùng                                                        Phó Tùy viên quốc phòng
 
Thương vụ
Nguyễn Hữu Tráng                                                        Tham tán Công sứ
Vũ Thị Hằng                                                               Bí thư thứ Ba
E-mail: tradesection@vietnambotschaft.org
 
Bộ phận Xúc tiến đầu tư
Hoàng Trung Hiếu                                                       Bí thư thứ Nhất
E-mail: hieufba@yahoo.com
 
Bộ phận Quản lý lưu học sinh
Dương Thị Việt Thắng                                               Bí thư thứ Nhất
E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com
 
Bộ phận Khoa học và Công nghệ
Trần Đông                                                               Tham tán
Dương Hoàng Hải                                                       Bí thư thứ Hai
E-mail: berlin@most.gov.vn
 
Phân xã Thông tấn xã Việt Nam
Trần Mạnh Hùng                                                       Trưởng văn phòng đại diện
Nguyễn Đức Chung                                                       Phóng viên
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de
 
* Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 28.03.2016, thứ Năm 05.05.2016, thứ Hai 03.10.2016, thứ Hai 26.12.2016
Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: thứ Sáu 25.03.2016, thứ Hai 28.03.2016, thứ Sáu 29.04.2016, thứ Năm 05.05.2016,thứ Hai 03.10.2016, thứ Hai 26.12.2016
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​