Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức
​Địa chỉ
Elsenstraße 3; 12435 Berlin-Treptow
Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-53630108
- Thị thực: +49-30-53630102
Fax: +49-30-53630200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​