HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

    - Việt Nam và CHLB Đức lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với CHDC Đức ngày 03/02/1955 và quan hệ tốt đến khi thống nhất nước Đức. 
    - Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel, hai nước ký Tuyên bố Hà Nội về thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai“.
    - Hai nước liên tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao giữa cơ quan đảng, Chính phủ và Quốc hội cũng như giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học. Theo Tuyên bố Hà Nội, hai nước thành lập Nhóm điều hành chiến lược do -- Thứ trưởng Ngoại giao của hai nước đồng chủ trì. Phiên họp thứ nhất Nhóm điều hành chiến lược Việt-Đức diễn ra tại Berlin vào ngày 10/9/2012.
    - ​Đức tích cực hỗ trợ Việt Nam cải cách, hoàn thiện pháp luật, tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền. Tháng 2/2008, hai nước ký Tuyên bố chung về hợp tác pháp luật và tư pháp. Tháng 4/2012, Bộ Tư pháp hai nước ký Tuyên bố chung về Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2012-2014.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​